Tafel Info Bulgarisch

Какво представлява Тафел?

Спестяване на храна, помагане на хората, това е простата формула на Тафел. В Германия има около 950 хранителни обекта т .нар. -Тафел , един от които е в Квакенбрюк.

Ние събираме храна като напимер зеленчуци и хлебни изделия и т. н., която не е продадена или не е необходима в хранителните магазини , супермаркети или от компании в хранителната индустрия . След сортирането, ние раздаваме хранителните стоки в Квакенбрюк на нашите клиенти всяка седмица, във вторник и петък.

Как да получа хранителни стоки от Tафел?

Ако получавате социални помощи (т.нар. социални обезщетения) като обезщетение за безработица (SGB II или Hartz IV), основна сигурност(Grundsicherung), детски надбавки

( Kinderzuschlag) или жилищно обезщетение ( Wohngeld), вие принадлежите към групата хора, на които можем да предаваме храна.

Дори хора, които не получават никакви социални помощи, но имат ниски доходи, също могат да станат наши клиенти.

Моля, не се колебайте да подадете заявление. Ще получите формуляр за кандидатстване , който можете да попълните, подпишете и предадете заедно с документите си за доходи. Разглеждането на документите се извършва бързо и лесно от нас. Когато вашето заявление бъде разгледано и се установи, че може да бъдете наши клиенти , ние ще ви издадем клиентска карта. Моля, носете картата на клиента при всяка покупка.

Интересувате ли се от работата в Тафел ?

Искате ли да помогнете на работата в Тафел? Дайте ни необходимото време. Също така ще опознаете страната и хората . Приятен екип ви очаква с нетърпение. Свържете се с нас!

 

Тafel Quakenbrück e.V.

Friedrichstrasse 14 • 49610 Quakenbrück

Работно време: вторник от 14:00 до 16:00 и петък от 14:00 до 17:00